invat

צילומים בהקשרים

תערוכת צילומים של אמן הצילום

קארול קאליי Karoll Kallay, מסלובקיה

הפתיחה תיערך בנוכחות כבוד השגריר של הרפובליקה

הסלובקית במדינת ישראל מר פטר הולאני

ביום שבת 12/11/2016 בשעה 11:00

התערוכה תינעל ב 03/12/2016

האוצרת: האמנית רותי סגל

מתאמת התערוכה: האמנית אסתר שלה

חברת אגודת הציירים והפסלים

איגוד אמני ישראל למטרת פיתוח וקידום האמנות החזותית בארץ בכלל ובחיפה והצפון בפרט איגוד אמני ישראל למטרת פיתוח וקידום האמנות החזותית בארץ.