hazmna-01

אחים בדם – תערוכה על קשרים והקשרים בין אנשים

התערוכה תוצג מתאריך 10/12/16 ועד ל 31/12/16

הפתיחה ביום שבת 10/12/16 בשעה 11:00

דברים:

פרופסור יוסף גמזו – משורר וסופר

אוצרת התערוכה: רותי סגל יו"ר אגודת האמנים

שירה: איילה לוי קלוסקי

המשוררת: תמר קרן ברעם

מנחה: אריה יאס

בהמשך לתערוכה תיערכנה סדנאות פתוחות לקהל

איגוד אמני ישראל למטרת פיתוח וקידום האמנות החזותית בארץ בכלל ובחיפה והצפון בפרט איגוד אמני ישראל למטרת פיתוח וקידום האמנות החזותית בארץ.