Dita liron Azmana (3)

"אז אני אמרתי לה.." ליאנה ה. גרוס ודיתה לירון

פתיחה יום שבת 15.10.16 בשעה 11:00

במעמד ראש עיריית חיפה מר יונה יהב

יו"ר אגודת הציירים והפסלים בישראל חיפה והצפון גב' רותי סגל

נעילה יום ה' 03.11.16

הבית פתוח בימים:

ב'-ה' 10:00-16:00

בימי ו' ושבת 10:00-13:00

יום א' סגור 

איגוד אמני ישראל למטרת פיתוח וקידום האמנות החזותית בארץ בכלל ובחיפה והצפון בפרט איגוד אמני ישראל למטרת פיתוח וקידום האמנות החזותית בארץ.