חזון בית האמנים

א. איגוד אמני ישראל למטרת פיתוח וקידום האמנות החזותית בארץ בכלל ובחיפה והצפון בפרט.
ב. לפעול להגנת ענייניהם המקצועיים של חברי העמותה. כעמותה הינה תאגיד, כשר לכל חובה,
זכות ופעולה משפטית.
ג. ייצוג קשת הדעות והסגנונות בתחומי האמנות החזותית, ללא משוא פנים. טיפוח קשרים
עם אמנים, ארגוני אמנים וארגונים מקצועיים בארץ ובעולם.
ד. נתינת ייצוג הולם של העמותה וחבריה בכל המוסדות הקשורים בענייני תרבות ואמנות, בארץ
ובחו"ל, להשתתף בשיפוטם והכרעותיהם של מוסדות אלה בענייני תרבות ואמנות.
ה. ליזום ולהפיק תערוכות ייצוגיות בתחומי האמנות החזותית, תולדות האמנות והחברה.
ו. לייסד קרנות ומוסדות אחרים של עזרה הדדית לחברי העמותה.
ז. לארגן הרצאות, השתלמויות, ימי עיון ואירועים חברתיים ותרבותיים אחרים.
ח. להוציא לאור ספרי אמנות, קטלוגים ופרסומים אחרים בנושאי אמנות.
ט. עידוד הוראת אמנות ככלי בעל חשיבות תרבותית ליחיד ולחברה. הקמת סדנאות יצירה לאמנים
וסיוע בשיפור תנאי עבודתם.
י. לצורך ביצוע המטרות האמורות רשאית העמותה לקבל הלוואות, תרומות ומענקים כספיים בכל
דרך שהיא.